NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Atmosféra a vnitřní energie Saturnu

Pohyb atmosféry Saturna jako celku sahá nejméně 2000 km pod horní pozorovatelnou úroveň. V atmosféře se nacházejí útvary podobné Jupiterovým bílým oválům, ale mají menší rozměry. Jedná se o velké anticyklony rozměrů kolem 6000 km, velikost rychlosti pohybu na jejich obvodu se pohybuje kolem . Silné zonální proudění probíhá kolem rovníku, které je zhruba 3krát rychlejší než stejné proudění na Jupiteru. Možnou příčinou vzniku těchto velmi rychlých pohybů atmosféry může být větší sklon rotační osy než u Jupitera. Další vysvětlení může poskytnout fakt, že vlastní energie Saturna má na planetu relativně větší vliv než vnitřní energie u Jupitera. Jeho vlastní produkce energie převyšuje totiž energii dodávanou ze Slunce zhruba dvakrát. Tato vnitřní energie se patrně neuvolňuje smršťováním Saturna, ale tím, že helium klesá ke středu planety. Struktura nitra není známa, vyskytuje se ale převážně vodík a helium, jádro je patrně skalnatý útvar velikosti Země.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička