NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Hydraulická a pneumatická zařízení

jsou zařízení, které na základě Pascalova zákona mění poměr působících tlakových sil

Kapalina je v nádobě, která je opatřena dvěma písty o obsahu ploch a . Působí-li kolmo na píst o ploše síla o velikosti , vyvolává v kapalině tlak p o velikosti . Tento tlak je podle Pascalova zákona stejný v celém objemu kapaliny, proto působí na píst o ploše síla o velikosti . Je-li , pak je .

Obr. 184

Příklady z praxe: zvedací křeslo u zubaře - doktor působí malou silou na píst s malou plochou a tlak kapaliny pak vyvolá na větší ploše větší sílu, která vyzdvihne křeslo i s pacientem; hydraulický lis; hever; ...

Na stejném principu fungují i pneumatická zařízení, v nichž se přenáší tlak stlačeným plynem (většinou vzduchem).

Otvírání dveří v autobusu, pneumatické buchary, pneumatická kladiva, brzdy u vlaků, ...


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička