NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Realizace logických funkcí

Logické funkce pracují na základě dvoustavové logiky (využívají dvě hodnoty vstupních proměnných - 0 nebo 1). Proto se principiálně jedná o řízené spínače.

Ve dvoustavové logice pracuje např. vypínač lustru: má dvě polohy (dva stavy) - zapnuto nebo vypnuto. Podobně pracuje semafor - každé z jeho světel má dva možné stavy - svítí nebo nesvítí. Také vypouštění umyvadla je popsáno dvěma stavy - voda z umyvadla teče nebo voda z umyvadla neteče.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička