NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Pozitivní logika a negativní logika

Hradla mohou pracovat ve dvojím druhu logiky:

1.    pozitivní logika - v ní logické jedničce (stavu H) odpovídá velká kladná hodnota fyzikální veličiny (většinou napětí), logické nule (stavu L) odpovídá malá (resp. nulová nebo záporná) hodnota téže fyzikální veličiny (schématicky viz obr. 26);

2.    negativní logika - v ní logické jedničce (stavu H) odpovídá malá (resp. nulová nebo záporná) hodnota fyzikální veličiny (většinou napětí), logické nule (stavu L) pak odpovídá velká kladná hodnota téže fyzikální veličiny (schématicky viz obr. 27).

Při zapojování logických obvodů se většinou používá pozitivní logika. U složitějších digitálních zařízeních (multiplexery, klopné obvody, …), se pak většinou kombinují oba přístupy.

Obr. 26
Obr. 27

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička