NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Karnaughovy mapy

Karnaughovy mapy se používají pro minimalizaci zápisu logické funkce. Metoda spočívá v zobrazení pravdivostní tabulky do dvojrozměrné mapy, z níž je možné vyčíst minimální funkci. Karnaughovy mapy na základě práce, kterou v roce 1952 publikoval americký matematik Edward Veitch, rozvinul v roce 1954 americký fyzik Maurice Karnaugh během svého působení v Bellových laboratoří jako zjednodušení návrhu digitálních elektrických obvodů.

Princip tvorby Karnaughovy mapy popíšeme nejdříve obecně, pak pro konkrétní situaci.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička