NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Řešené úlohy

V tomto odstavci je vyřešeno několik úloh na základě dříve popsaných vlastností digitálních zářeních, metod vytváření logických funkcí a konstrukce schémat logických obvodů. Řadu dalších úloh lze získat obměnou zadání zde uvedených úloh.

Při práci s obvody sestavenými na základě nalezených schémat zapojení je nutné si uvědomit základní vlastnost TTL hradel: pokud není na vstup hradla přivedené žádné napětí (tj. rozpojíme-li obvod), je na vstupu hradla indikována logická jednička. To je ovšem v rozporu s tím, co v případě rozpojení obvodu požadujeme (rozpojením obvodu chceme na příslušném vstupu hradla docílit stavu logická nula). Proto (na základě dále uvedených schémat) je nutné vypnutí LED realizovat tak, že vodič, který spojuje kladný pól zdroje a vstupy hradel, odpojit od kladného pólu zdroje a připojit jej k zápornému pólu zdroje. Tak na daném vstupu hradla zrealizujeme logickou nulu.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička