NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Převzorkování filmů

Některé filmy, které byly již natočeny moderními přístroji a ve vyšším rozlišením, než je rozlišení SD, se převádějí do rozlišení HD pomocí software založeného na vhodné matematické metodě. Tento proces je z hlediska provozu televize, která film má vysílat, jednodušší, méně technicky náročný a tedy i finančně méně nákladný. Výsledná kvalita filmu je ovšem horší, než v případě použití systému telecine. Nicméně zhoršenou kvalitu pozná pouze odborník na špičkově vybaveném pracovišti - běžný divák u televizoru v domácnosti rozdíl mezi převzorkováním filmu a skenováním filmu nepozná.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička