NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Vazbové síly nosníku na dvou podporách

Graficky lze také hledat vazbové síly, které působí na zatížený nosník. Postup řešení závisí na typu podpor, na kterých se zatížený nosník nachází. Stejně jako při početním řešení, které vyplývá ze statických podmínek rovnováhy, i graficky lze řešit pouze staticky určité konstrukce.

Postup řešení závisí na typu použitých podpor a na vzájemných směrech sil, kterými je nosník zatížen.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička