NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Složené soukolí

je takové soukolí, kdy je v záběhu více než jeden pár kol. Pro celkový převodový poměr soukolí na obr. 39 platí: - celkový převodový poměr je dán poměrem frekvencí prvního a posledního kola.

Smysl otáčení posledního kola soukolí je:

1. při lichém počtu párů kol - poslední kolo se točí opačně než první

2. při sudém počtu párů kol - poslední kolo se točí stejným směrem jako první

Smysl otáčení výstupního hřídele jednoduchého stroje lze měnit vloženým kolem. Tím se změní pouze směr otáčení posledního kola, převodový poměr zůstane stejný.

Obr. 39

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička