NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Vlnění

Vlnění je jedním z nejrozšířenějších fyzikálních jevů.

Vlněním je zvuk, světlo, rozhlasový a televizní signál, pomocí vlnění spolu komunikují mobilní telefony, …

Ačkoliv se tyto různé druhy vlnění podstatným způsobem liší, základní vlastnosti a principy jsou stejné. A ty budou ukázány na mechanickém vlnění.

Dopadne-li např. kámen na klidnou hladinu rybníka, vznikne kmitavý rozruch, který se z místa vzniku šíří všemi směry. Dostihne-li vlnění předmět ležící na hladině (list ze stromu, kachnu, …), rozkmitá jej, ale neposune z místa.

Podstatou mechanického vlnění je tedy přenos kmitání látkovým prostředím. Šíření vln není spojeno s přenosem látky, ale přenáší se energie.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička