NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Úvod do kinematiky

Nejstarším odvětvím fyziky, které se začalo rozvíjet, byla bezpochyby mechanika. Její základy vybudovali italský učenec Galileo Galilei (1564 - 1642) a anglický fyzik, matematik a astronom Isaac Newton (1642 - 1727). Mechanika se zabývá studiem nejjednoduššího fyzikálního jevu, který každý zná a pozoruje kolem sebe – mechanickým pohybem. Podle toho, o jaké charakteristiky pohybu se zajímáme, dělíme mechaniku na dvě odvětví:

1. kinematiku – zajímá se o popis pohybu (trajektorie, dráha, rychlost, …).

Kinematika tedy zkoumá JAK se příslušné těleso či hmotný bod pohybuje.

2. dynamiku – zajímá se o příčiny pohybu (tj. o síly působící na daný hmotný bod či těleso).

Zkoumá, PROČ se těleso či hmotný bod pohybuje.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička