NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Obvody střídavého proudu

Střídavý proud a jeho vztah ke střídavému napětí je značně ovlivněn nejen frekvencí, ale také vlastnostmi elektrického obvodu. Probereme si tedy základní obvody střídavého proudu (střídavé obvody). Střídavý obvod tvoří různé prvky, které jsou charakterizované svými parametry - rezistor s odporem R, cívka s indukčností L a kondenzátor s kapacitou C. Zařazením jediného prvku do obvodu vzniká jednoduchý obvod střídavého proudu, je-li zařazeno prvků více, vzniká složený obvod střídavého proudu.

Střídavé obvody používané v praxi jsou vždy tvořeny kombinací těchto prvků.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička