NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Výroba tranzistorů

Při výrobě tranzistorů se používá řada technologií podle toho, kde má být tranzistor použit. Podle toho jsou kladeny příslušné nároky i na jejich přesnost. Je zřejmé, že s rostoucími požadavky na přesnost (citlivost na malé změny proudu, …) roste i cena tranzistorů.

Nejrozšířenější výrobní technologií je planární technologie. Tranzistor při ní vzniká v tenké destičce vyříznuté z monokrystalu křemíku s vodivostí např. typu N. V destičce se postupnými operacemi (oxidace povrchu na , leptání a difúze příměsí, při níž se mění typ vodivosti) vytváří struktura tranzistoru (viz obr. 201).

Obr. 201

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička