NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Základní pojmy

Alternátory v elektrárnách jsou zdrojem střídavých proudů s harmonickým průběhem a nízkou frekvencí (většinou ), které se využívají v energetice. V praxi se ale setkáváme i se střídavými proudy jiných frekvencí, jejichž zdrojem jsou různé typy oscilátorů. Střídavé proudy a napětí pak označujeme jako elektromagnetické kmitání. Jeho zdrojem je elektromagnetický oscilátor, jehož chování lze popsat vzájemnými přeměnami energie elektrického a magnetického pole.

Stejně tak jako je kmitání mechanického oscilátoru charakterizováno vzájemnou periodickou přeměnou kinetické energie a potenciální energie pružnosti. Podobně jako parametry mechanického oscilátoru (hmotnost m závaží a tuhost k pružiny) určují periodu jeho kmitání, lze nalézt analogické veličiny i zde.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička