NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Frekvenční charakteristika mikrofonu

Frekvenční charakteristika udává rozsah přenášeného pásma akustických signálů. Jedná se o závislost výstupního napětí mikrofonu na frekvenci (při konstantním akustickém tlaku). Pro kvalitní záznam se požaduje rovnoměrná charakteristika pro interval frekvencí . Nerovnoměrnost frekvenční charakteristiky (tj. její zvlnění) by nemělo v daném pásmu být větší než (vztaženo k „rovnému“ průběhu).

Příklad průběhu frekvenční charakteristiky je na obr. 270 (a - uhlíkový mikrofon, b - dynamický mikrofon). Stupně u charakteristiky dynamického mikrofonu udávají, z jaké strany byl mikrofon proměřován ( - zepředu, - z boku, - zezadu).

Obr. 270

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička