NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Odporový (uhlíkový) mikrofon

Odporový mikrofon je založený na změnách odporu uhlíkových zrnek stlačovaných membránou (schéma viz obr. 270). Vrstva uhlíkových zrnek je z jedné strany uzavřena pružnou kovovou membránou a z druhé zvlněnou uhlíkovou destičkou. Membrána se dopadem zvukového vlnění rozkmitá, zrnka uhlíku se stlačují a s měnícím se tlakem se mění i elektrický odpor uhlíkové vrstvy. Tak se mění stejnosměrný proud v primárním obvodu transformátoru na proud modulovaný. Modulovaný proud se nazývá stejnosměrný proud se střídavou složkou (pulsující, …).

Proud se mění v důsledku změn odporu, které jsou závislé na amplitudě dopadajícího zvuku. Proto časový průběh změn proudu odpovídá časovému průběhu zvuku, který tento proud vyvolal.

V sekundárním vinutí transformátoru tento modulovaný proud indukuje modulovaný střídavý proud nízké frekvence.

Modulovaný proud není konstantní a proto může být zesílen v transformátoru.

Tyto mikrofony jsou velmi citlivé, ale poměrně značně zkreslují zvuk a mají velký šum. Proto se používají hlavně v telefonních přístrojích nebo v zařízeních, kde příliš nezáleží na věrnosti zvuku.

Obr. 270

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička