NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

***Hloubka stereoskopického vidění

Hloubkou stereoskopického vidění h se rozumí taková nejmenší vzdálenost dvou předmětů, které lze ještě hloubkově rozeznat (pokud je tedy rozdíl jejich stereoskopických paralax větší než ) při akomodaci oka na vzdálenost d. Na základě obr. 132 potom můžeme vyjádřit (podle definičního vztahu) stereoskopické paralaxy: ,  a . Aby bylo možné rozeznat hloubkově body  a P, musí pro jim příslušné paralaxy platit . Dosazením do této nerovnice dostáváme:  a tedy . Z obr. 132 je vidět, že . Proto lze psát:  a tedy .

Obr. 132

Analogickým postupem lze na základě podmínky , pomocí níž hloubkově rozeznáme body  a P, dojít sledem podobných úprav ke vztahu .

V případě, že , je možné psát .


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička