NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Galileův (pozemský, holandský) dalekohled

Objektiv Galileiho dalekohledu tvoří spojná čočka, okulár je tvořen rozptylkou (viz obr. 174). Obrazové ohnisko objektivu splývá s předmětovým ohniskem okuláru , vzdálenost optických středů objektivu a okuláru je .

Dalekohled funguje na stejném principu jako Keplerův dalekohled - pouze je v okuláru místo spojky použita rozptylka.

Vzniklý obraz je přímý, neskutečný, úhlově zvětšený. Principu Galileiho dalekohledu se užívá např. v divadelním kukátku.

Pro úhlové zvětšení Galileiho dalekohledu platí: .


Obr. 174

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička