NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Záznam zvuku

Po vyvolání a příslušném zpracování je do filmového pásu vložen zvukový záznam buď na magnetické nebo na optické pásce (viz obr. 218). Optická stopa zaznamenává zvukový signál jako vlnitý obrazec na jednom okraji filmu (na druhém, než je perforace filmu). Během promítání prochází touto stopou světelný paprsek, který jehož jas je převáděn na audiosignál a přenášen do reproduktoru.


Obr. 218

Některé 16milimetrové kamery zaznamenávají zvuk přímo na film pomocí mikrofonu připevněného na kameře. Vzhledem k tomu, že pohyb filmu není plynulý (film se zastavuje pro expozici), zatímco záznam zvuku musí být plynulý, je zvuk náležející danému políčku zaznamenáván o 26 rámečků dále na filmu. To ale velmi znesnadňuje zpracování filmu, a proto ve většině profesionálních filmů je zvuk zaznamenáván odděleně.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička