NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Základní principy optického zobrazování

Lidské oko, dalekohled, mikroskop, videokamera, fotografický přístroj, … vytvářejí obrazy předmětů na základě zákonů optiky. Funkce těchto přístrojů je založena na jednoduchých obecných principech paprskové (geometrické) optiky:

1. přímočaré šíření světla

2. zákon odrazu

3. zákon lomu

4. nezávislost chodu světelných paprsků

Nezávislost chodu paprsků lze v této souvislosti chápat dvojím způsobem. Jednak to znamená, že když se setkají dva paprsky, vzájemně se neovlivní, a jednak lze obrátit i jejich směr. To je někdy při konstrukci obrazu určitého předmětu vhodné, neboť se tím zadaná úloha zjednoduší.

To tedy znamená, že při výkladu základních poznatků o vytváření obrazů optickými soustavami nebudeme uvažovat vlnovou podstatu světla (nebudeme uvažovat ohybové a interferenční jevy, …). Paprsková optika je tedy založena na předpokladu, že vlnovou délku světla lze vůči rozměrům optické soustavy zanedbat ().


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička