NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Záření gama

Záření  má ještě kratší vlnovou délku než rentgenové záření a jeho zdrojem jsou tělesa, v jejichž atomových jádrech probíhají radioaktivní přeměny. Proto se jím budeme zabývat v učivu jaderné fyziky.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička