NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Přenos energie zářením

Každý zdroj elektromagnetického záření vyzařuje do okolního prostoru energii.

Např. žárovka svítí a světlo (ale i značná část tepla) se šíří do okolního prostoru; …

Účinek záření ale vnímáme až při jeho dopadu na povrch tělesa.

Těleso je osvětleno a můžeme ho vidět zrakem. Přiložíme k žárovce ruku a cítíme teplo. Dopadne-li světlo na citlivou vrstvu filmu, projeví se účinek záření tím, že negativ při vyvolání v osvětlených místech zčerná.

Vyzařování energie v podobě světla lze posoudit:

1.     subjektivně - na základě účinků světla na zrak; popisujeme pomocí fotometrických veličin;

2.     objektivně - tj. za použití vhodných měřících přístrojů; popisujeme pomocí radiometrických veličin.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička