NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [1x] - Skrýt | Definice [0x]

Aditivní (součtové) mísení barev

Mísení barev aditivním způsobem spočívá v tom, že k jednomu barevnému světlu se připojí další (jiná) barevná světla tak, že výsledné světlo má bohatší spektrální složení než dílčí světla. Je možné jej realizovat:

1.     subjektivně - až na sítnici oka a v mozku člověka při současném nebo rychle se střídajícím působení dvou nebo více barevných světel na totéž místo sítnice;

Např. otáčením kruhového kotouče s barevnými výsečemi (viz obr. 293) spatříme kotouč ve výsledné barvě, která se vytvoří až v oku.

2.     objektivně - přímým smísením barev světla před vstupem výsledného světla do oka pozorovatele.

Hranolem rozložené bílé světlo opět spojíme např. čočkou v původní bílé světlo.

Princip součtového skládání barev ukazuje obr. 294.

Obr. 293

 

 

Obr. 294

Lidský zrakový orgán nemá schopnost rozlišovat jednotlivé barvy ve složeném světle.

Na rozdíl od zrakového orgánu lidský sluchový orgán dokáže rozlišovat jednotlivé jednoduché tóny v tónu složeném.

Výsledné světlo má pro lidské oko vždy jedinou výslednou barvu. Je možné ale jednu a tutéž barvu světla připravit mnoha kombinacemi, tj. dvě světla s různým spektrálním složením mohou mít tutéž barvu.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička