NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Užití mísení barev v praxi

Subtraktivní mísení barev se používá pro barvy těles. Barviva se skládají z průsvitného pojiva, v němž jsou rozptýlena zbarvená zrnka. Při dopadu složeného (bílého) světla na povrchový nátěr tělesa dochází na zmíněných barevných zrnech k difúznímu odrazu světla. Vzhledem k tomu, že světlo prochází při osvětlení tělesa mnoha zrny, které působí jako barevné optické filtry, je odražené světlo zbarveno. Smícháme-li dvě barviva - např. modré a žluté - působí jejich promíchaná zrna jako za sebou zařazené optické barevné filtry a výsledná barva tělesa je zelená.

U barvotisku se subtraktivně mísí dvě barvy tak, že se přetiskují přes sebe. Světlo prochází vrstvami barviva, odráží se od bílého podkladu a opět prochází vrstvami barviva. Tím vzniká dvojnásobná optická filtrace světla a tím se zvětšuje sytost výsledné barvy barvotisku. Barvotisk může někdy mísit barvy i aditivně a to v případě, v němž barvené tečky (plošky) tvořící barvotisk jsou umístěny těsně vedle sebe. V tom případě každá tečka (ploška) odráží světla své barvy a tato světla se mísí aditivně ve výslednou barvu. Někdy se využívá i kombinace obou metod - barevné elementy jsou natištěny na bílém podkladu částečně vedle sebe, částečně na sobě.

Subtraktivní mísení barev se projevuje i u barevné fotografie. Barevná fotografická emulze se totiž skládá ze tří různých barvocitlivých absorpčních vrstev, které jsou umístěny za sebou. Každá z nich má podobnou citlivost na světlo jako tři světlocitlivé složky čípků sítnice lidského oka. Horní vrstva je citlivá jen na modré (fialově modré) světlo, střední vrstva reaguje pouze na zelené (žlutozelené) světlo a spodní vrstva pak jen na červené (purpurové) světlo. Po osvětlení negativní fotografické emulze bílým světlem a jejím fotochemickém zpracování (vyvolání) se zbarví každá zmíněná barvocitlivá vrstva v doplňkové barvě příslušné té, na kterou je vrstva světlocitlivá, tj. shora dolů mají barvu žlutou, purpurovou a azurovou. Barevný negativ se tedy objeví v doplňkových barvách fotografovaného předmětu, zatímco barevný pozitiv (barevná inverze) má stejné barvy jako předmět.

Subtraktivní mísení barev se objevuje i při osvětlování těles. Osvítíme-li těleso světlem určité barvy, působí jeho povrch jako optický filtr na odraz světla, jehož barva se subtraktivně skládá s barvou dopadajícího světla. Výsledná barva proto závisí jak na zabarvení tělesa, tak i na barvě dopadajícího světla.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička