NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Volný pád

Jedná se nejjednodušší pohyb v homogenním tíhovém poli Země. Volný pád je pohyb rovnoměrně zrychlený s nulovou počáteční rychlostí a se zrychlením rovným tíhovému zrychlení . Jeho charakteristikami je velikost okamžité rychlosti v a uražená dráha s v čase t po započetí pohybu: a .


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička