NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Vztah Lorentzovy a Galileiho transfomace

Máme-li již k dispozici Lorentzovu transformaci (LT), je vidět, že transformace Galileiho (GT) je pouze jejím „speciálním“ případem. Při běžných rychlostech, s nimiž máme každodenní zkušenost, jsou totiž efekty způsobené dilatací času a kontrakcí délek zanedbatelné a čas můžeme považovat za absolutní. Díky tomu se můžeme na Galileiho transformaci dívat jako na limitní případ Lorentzovy transformace, v němž jsou velikosti rychlostí běžných pohybů zanedbatelné vůči velikosti rychlosti světla ve vakuu (resp. velikost rychlosti světla je vzhledem k běžným velikostem rychlostí velmi velká - tedy téměř nekonečná). Tedy schematicky napsáno: . Po dosazení vztahů pro Lorentzovu transformaci do této limity, vyjdou vztahy pro Galileovu transformaci.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička