NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Změna vlastností materiálů vlivem jaderného záření

Pod vlivem radioaktivního záření řada materiálů mění své vlastnosti - křehne, mění zabarvení, … Např. jaderným ozářením byl docílen nahnědlý odstín silikátového skla na budově Nové scény Národního divadla v Praze, …

Radioaktivním zářením lze ovlivnit polymeraci látek, vulkanizaci kaučuku, odstraňování elektrostatického náboje, … Pomocí jaderného záření se sterilizují lékařské nástroje, vata a další předměty v uzavřených kontejnerech, ošetřují se jím potraviny, aby se zabránilo jejich zkažení nebo klíčení, …

Změna vlastností materiálů vlivem radioaktivního záření je dána tím, že při ozáření daného materiálu určitým typem záření materiál pohltí určité částice. A ty pak ovlivní jeho mechanické vlastnosti, optické vlastnosti, elektrické vlastnosti, chemické vlastnosti, …


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička