NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Hlavní cíle CERNu

V současné době má CERN čtyři základní cíle, jejichž priorita je v uvedeném pořadí:

1. základní výzkum;

2. příprava mladých spolupracovníků;

3. spolupráce mezi národy;

4. přínos technologií.

V rámci základního výzkumu probíhá ověřování teoretických modelů (např. standardní model světa), které popisují vlastnosti našeho světa na částicové úrovni. To byl původní cíl fyziků, když začali začátkem 50. let 20. století přemýšlet o založení mezinárodní organizace.

Pro precizní proměření teoretických modelů v rámci základního výzkumu je nutné navrhnout, většinou novými a moderními prostředky vyvinout a vyrobit řadu měřících přístrojů, sestavit nové výkonné počítače, napsal kvalitní a rychlé počítačové programy, … Na to vše je nutné vynaložit nemalé finanční prostředky, které plynou z rozpočtu CERNu. Měřící přístroje a další vybavení použité na vybavení experimentů v CERNu musí být velmi přesné a rychlé.  Budou totiž zaznamenávat velké množství informací ve velmi krátkém čase, během kterého částice vzniklé při srážce existují nebo během kterého se pohybují detektorem.

Tyto už vyvinuté a zaplacené technologie je pak možné použít ke konstrukci přístrojů, jejichž přesnost nemusí být dokonalá, ale které mohou pomoci např. lékařům při diagnostice nemoci pacienta (tomograf, Leksellův gama nůž, …). Tyto komerčně vyráběné přístroje tak budou levnější (vývoj technologie zaplatil CERN a zkušební provoz s upozorněním na nedostatky se odehrál také v CERNu) a tedy i dostupnější. Nové technologie původně určené pro CERN jsou lidstvu poskytovány zdarma - typickým příkladem je Web. Ten byl vyvinut původně pro potřeby CERNu a během několika let byl dán k dispozici celému lidstvu zdarma.

Nové technologie a nové nápady při psaní počítačových programů vyžadují značný duševní potenciál. Proto se CERN obrací zejména na mladé studenty, kteří by se jednou mohli stát pracovníky CERNu a podílet se na dalším zdokonalování měřících technik, vývoji nových zařízení, … Proto CERN nabízí řadu stáží nebo táborů studentům středních škol, vysokých škol, ale i jejich pedagogům, aby mohli své studenty kvalitně informovat. Tak je možné „vychovávat“ mladé talentované lidi a postupně je připravovat (např. formou zpracování diplomové práce či disertační práce) na práci v CERNu.

CERN je mezinárodní organizace, a proto se zde setkávají vědci, technici, dělníci, administrativní pracovníci a další personál ze všech členských zemí. Práce na společném projektu dává zapomenout na politické, společenské a další rozdíly, které by mohly dělit jednotlivé národy. Navzájem se respektují a poznávají tradice, zvyky a obyčeje svých zemí.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička