NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [1x] - Skrýt | Definice [0x]

Hadronový kalorimetr

Hadronový kalorimetr měří energii částic, které vyvolají hadronovou spršku - tedy energii pionů, protonů a neutronů. Využívá plastové scintilační detektory ve tvaru desek, které jsou vloženy do železných absorbátorů. Tento kalorimetr je rozdělen na hlavní válec a dvě postranní válcové sekce. Každá se skládá z vrstvy železných desek a dlaždic plastových scintilátorů; vrstvy přitom tvoří roviny kolmé na osu svazku. Pro odvedení světla k fotonásobiči jsou použita optická vlákna posunující vlnovou délku, která jsou připojena k hranám scintilačních dlaždic. Při budování tohoto kalorimetru sehrála významnou roli pražská skupina fyziků.

Optická vlákna „posunující“ vlnovou délku pracují tak, že do nich dopadá světlo obecně všech vlnových délek a ven je vyzařováno světlo téměř monofrekvenční. Materiál vlákna je volen tak, že při přeskocích elektronů mezi danými energetickými hladinami je vyzařováno světlo dané vlnové délky. Světlo, které dopadá do optického vlákna, je tedy absorbováno. Elektrony, které jím byly excitovány na vyšší energetické hladiny, přeskakují zpět na nižší hladiny - a to jak nezářivými přechody tak zářivými přechody. Zářivé přechody přitom emitují světlo požadované vlnové délky.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička