NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [1x] - Skrýt

Zákon zachování baryonového čísla

Veličinou, která vysvětlí, proč reakce  neprobíhá, zatímco reakce  ano, je baryonové číslo B, které je definováno takto:

1. pro fotony, mezony a leptony je = 0;

2. pro baryony je = 1;

3. pro antibaryony je = -1.

Na základě toho lze analyzovat reakci : na levé straně dostáváme celkové baryonové číslo , zatímco na pravé straně . Zákon zachování baryonového čísla tedy naplatí. V reakci  ale platí: .

Zákon zachování barytonového čísla lze tedy formulovat takto:

Baryonové číslo B se při reakcích částic zachovává.

Jinými slovy: v přírodě se zachovávají baryony.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička