NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [1x] - Skrýt

Zákon zachování leptonového čísla

Analogicky jako baryonové číslo bylo zavedeno leptonové číslo L:

1. pro fotony a hadrony je = 0;

2. pro leptony je = 1;

3. pro antileptony je = -1.

Zákon zachování leptonového čísla je možné vyjádřit ve tvaru:

Leptonové číslo L se při reakcích částic zachovává.

V přírodě se tedy zachovávají leptony.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička