NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [1x] - Skrýt

Dvojice sil

Dvojice sil jsou dvě síly, které jsou rovnoběžné, stejně velké, opačně orientované a nemají společnou vektorovou přímku. Nemají výslednici, způsobují otáčivý pohyb.

Otáčení volantem v autě, ždímání hadru při uklízení (každá ruka vytváří jednu dvojici sil), …

Obr. 106Obr. 107

Podle obr. 106 moment síly je , moment síly je . Pro výsledný moment dvojice sil platí: , čili . Vzhledem k tomu, že , lze pro velikost výsledného momentu dvojice sil psát: . Analogicky podle obr. 107 moment síly je , moment síly je . Pro výsledný moment dvojice sil platí: , čili . Vzhledem k tomu, že , lze pro velikost výsledného momentu dvojice sil psát: . Vzdálenost d se nazývá rameno dvojice sil.

Obecně je tedy velikost momentu dvojice sil rovna součinu velikosti jedné síly a ramene dvojice sil. Moment dvojice sil je kolmý k rovině, v níž leží obě síly dvojice, a jeho směr určíme podle pravidla pravé ruky, kterým se určuje směr momentu sil.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička