NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Páka jednozvratná

Páka je tyč otočná kolem pevné osy. Jednozvratná páka je taková, kdy břemeno i pracovní síla působí na stejné straně od osy otáčení. Pro velikost výsledného momentu sil působících na páce platí: .

Jednozvratná páka v praxi: stavební kolečko, otvírák na láhev piva, louskáček na ořechy, ...

Obr. 108

Při využití jednozvratné páky platí , tj. .

Vzhledem k tomu, že podle obr. 108 je , je . Proto je dobré břemeno umístit do bodu B.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička