NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Kolo na hřídeli

Jde opět o spojitě pracující dvojzvratnou páku, jejíž ramena tvoří poloměr hřídele a poloměr kola (viz obr. 112). Na základě momentové věty lze psát: . Po dosazení a tedy .

Kolo na hřídeli v praxi: rumpál používaný dříve u studní, u něhož je kolo nahrazeno klikou; převody na jízdním kole, …

Obr. 112

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička