NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Šroub

Šroub lze chápat jako nakloněnou rovinu navinutou na válec (viz obr. 114).

Dobrou představu získáme vystřižením pravoúhlého trojúhelníka a jeho navinutím na válcovou plochu (PET láhev, …). Přepona trojúhelníka vytvoří na válcové ploše křivku zvanou šroubovice. Podél ní je vyřezán na skutečném šroubu závit.

Při utahování šroubu působí síla podél závitu o délce , kde r je poloměr šroubovice. Při jednom otočení šroubu vykoná tato síla práci . Při tom se šroub, který působí na matici (hmoždinku, dřevo, …) silou , posune o výšku závitu h. Práce vykonaná šroubem je tedy . Neuvažujeme-li odporové síly, dostáváme podmínku rovnováhy sil na šroubu ve tvaru .

Obr. 114

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička