NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Nitro Jupitera

Stavba nitra Jupitera je známa jen na základě teoretických modelů. Existence kamenného jádra vyplývá z rotačně dynamických parametrů planety. Z dalších vrstev se předpokládá vrstva plynno-kapalného molekulárního vodíku a helia pod atmosférou a ještě hlouběji oblast kapalného metalického vodíku s heliem, která obklopuje jádro a představuje zhruba polovinu objemu planety. Chování směsi vodíku a helia při teplotách tisíců kelvinů a tlacích blízkých , které panují v nitru Jupitera, zatím není detailně prozkoumáno.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička