NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Prvohory

Přestože život vznikl už před 3,7 miliardami let, dlouhou dobu zůstával na primitivní úrovni. Až zhruba před 600 miliony let, když koncentrace kyslíku ve vzduchu stoupla přibližně na 1 %, se začínají objevovat první mnohobuněční živočichové. O něco později (asi před 570 lety) se během relativně krátkého období vyvíjí mnoho nových živočišných druhů. Touto vývojovou explozí začíná období prvohor (paleozoikum).

Prvohory končí přibližně před 220 miliony roků vyhynutím velkého počtu živočišných druhů, pravděpodobně v důsledku nějaké kosmické katastrofy (dlouhotrvající doba ledová, pád planetky na Zem, …).

Období jako prvohory, druhohory, … nejsou vzájemně oddělena žádnými význačnými geologickými událostmi, ale změnami v počtu a zastoupení rostlinných a živočišných druhů, které se nachází na Zemi. Tyto změny ale nenastávaly bez příčiny - byly jistě způsobeny nějakými převratnými událostmi, které ovlivňují životní prostředí (srážka Země s planetkou, změna výkonu Slunce, …).

Geologický vývoj byl plynulý, bez výrazných předělů.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička