NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Poloha hvězd

Poloha hvězd na nebeské sféře se určuje pomocí rovníkových souřadnic druhého druhu nebo pomocí rovníkových souřadnic prvního druhu nebo pomocí galaktických souřadnic. Hvězda přitom leží někde na spojnici místa pozorovatele a bodu nebeské sféry, který má dané souřadnice. Hvězdy se pohybují (kolem středu své galaxie, s galaxií jako celkem, …), což znamená, že jejich poloha se v čase mění (a mění se tedy i tvar souhvězdí). Vzhledem k tomu, že jsou hvězdy od nás mnohem dále než např. planety Sluneční soustavy, jejich pohyb je velmi těžko postřehnutelný i v rámci života jednoho člověka.

Vlastní pohyb hvězd mění i jejich vzájemnou vzdálenost. Na základě změření radiální složky rychlosti hvězdy lze určit z této rychlosti a vlastního pohybu hvězdy též rychlost prostorovou a na základě toho i pohyb celých skupin hvězd.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička