NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [1x] - Skrýt | Definice [0x]

Doba rotace hvězd

V příznivých případech (při správném natočení rotující hvězdy vůči pozemskému pozorovateli) je možné určit velikost rychlosti rotace pomocí Dopplerova jevu. Pokud je znám poloměr hvězdy, je možné určit i dobu rotace hvězdy.

Příslušné výpočty jsou založeny na Newtonově gravitačním zákonu, na Keplerových zákonech, …


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička