NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Kulová složka (galaktické halo)

Kulová složka (galaktické halo) je nejstarší složkou Galaxie. Vznikla jako první před 10 miliardami let a byla původně kulovitého tvaru, ale větších rozměrů než současných 40 kpc. Její celková hmotnost je zhruba , kde  je hmotnost Slunce.

Kulová složka má tedy hmotnost o málo menší, než je hmotnost disku, ale kulová složka má mnohem větší objeme.

Ke kulové složce patří i centrální koncentrace obklopující střed Galaxie. Fakt, že centrální koncentrace je součástí kulové složky, vyplývá z gravitačního působení, které soustředilo většinu hmoty do centrální oblasti Galaxie. Tyto původní objekty (tj. staré objekty) se promíchaly s objekty později vzniklého galaktického disku.

Objekty galaktického hala obíhají kolem středu Galaxie velkými rychlostmi, téměř stejnými, jaké měly původně v době svého vzniku. Tyto objekty a jejich galaktocentrické trajektorie vyplňují celý kulovitý prostor.

Ostatní složky Galaxie se vytvářely tak, že byly souměrné vůči galaktickému středu.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička