NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Galaktická jádra

Galaktická jádra jsou oblasti s vysokou hustotou látky a s vysokou svítivostí. Jasnost jádra galaxie je ale většinou zeslabena velkou absorpcí elektromagnetického záření, které je vyzařováno objekty v jádru galaxie. Hmotnost jader galaxií může dosahovat řádově  ( je hmotnost Slunce), což je ovšem podstatně méně než hmotnost celé galaxie. Současná pozorování potvrzují původní předpoklad, že některá galaktická jádra jsou černé díry nadhvězdné hmotnosti. Stavba galaktických jader a procesy v nich probíhající nejsou dosud bezpečně známy.

U některých galaxií vykazují jádra velkou aktivitu. Může se jednat o proud plynů z jádra, výtrysky ve směru rotační osy, … Jasná a výjimečně aktivní jádra mají zvláštní typy galaxií.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička