NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Zatížení vstupů a výstupů hradel

Při zapojování zátěže (ve většině případů to bude LED) k hradlu je nutné si uvědomit, že existuje jistý maximální proud, který může hradlem téct, aniž by hradlo poškodil. Tento maximální proud je a  (tj. je to proud procházející vstupem hradla jak při stavu logická nula, tak při stavu logická jednička). Dále je nutné vzít v úvahu hodnoty napětí, které odlišují logickou nulu od logické jedničky (přehledně jsou hodnoty napětí uvedeny na obr. 19 a dále popsány v odstavci 1.5.2; tato legenda značení bude použita).

Při výpočtu hodnoty odporu ochranného rezistoru, kterým budeme chránit vstup hradla před poškozením, je nutné rozlišit dva případy:

1.    vstup připojený k logické nule (tj. uzemnění vstup) - napětí na rezistoru R (viz obr. 20) je napětí , pro které platí . Pro hodnotu rezistoru R pak můžeme psát .

2.    vstup připojený k logické jedničce - pro napětí  na rezistoru R (viz obr. 21) platí , přičemž . Vzhledem k tomu, že platí , lze pro hodnotu odporu rezistoru R psát: . V praxi se většinou používá rezistor s odporem  až .

Vypočtené hodnoty odporů rezistorů jsou dostatečné pro potlačení zvlnění nedokonalého napájecího zdroje při pevném připojení hradla na logickou nulu resp. na logickou jedničku.

Zatížení výstupu hradla nemůže být také libovolné:

1.    výstup ve stavu logická jednička - odpor R zátěže je nutno volit tak, aby byly (podle obr. 22) splněny nerovnosti:  při průchodu elektrického proudu s minimální hodnotou. Pokud bude , smí obvodem procházet nejvýše elektrický proud s maximální hodnotou .

2.    výstup ve stavu logická nula - hodnota odporu R zátěže se volí tak, aby při průchodu elektrického proudu s minimální hodnotou pro napětí podle obr. 23 platilo . Pokud bude , pak smí obvodem procházet nejvýše elektrický proud s maximální povolenou hodnotou .

 

Obr. 20Obr. 21

 

Obr. 22Obr. 23

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička