NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [2x] - Skrýt | Definice [0x]

Eukleides z Alexandrie

Eukleides z Alexandrie (325 - 265 př. n. l.), jehož podobizna je zobrazena na obr. 58, byl pravděpodobně prvním vedoucím matematické části alexandrijské knihovny. Do knihovny přišel krátce po jejím vzniku a měl zde značnou autoritu.

Přívlastek „z“ u něho neznamená rodiště, ale místo, kde působil a kde se proslavil.

V některé literatuře je jeho jméno psáno také ve tvaru Euklides resp. Euklides z Alexandrie.

Obr. 58

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička