NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

RENESANCE

Mezi evropským středověkem a novověkem leží období, které není časově příliš ostře vymezené a které se nazývá renesance. Podle názvu se jedná tedy o období znovuzrození a pokračování v tradicích antické kultury, jejíž umělecké výtvory (sochařské, architektonické i literární) byly v té době postupně objevovány, vykopávány a zpřístupňovány. Budily obdiv svou krásou, dokonalostí a lidským rozměrem.

Renesance tak byla přirozenou reakcí na středověký asketismus a znamenala odklon od Boha směrem k člověku, otevření se přírodě a lidské přirozenosti, duchovní osvobození jednotlivce a posílení jeho sebevědomí. Žádný podobný proces neproběhl např. ve světě islámu.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička