NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Dynamika kmitavého pohybu

Příčinou kmitavého pohybu je síla pružnosti nebo síla tíhová. Pomocí 2. Newtonova zákona tedy můžeme pro velikost této síly psát: , což je pohybová rovnice harmonického kmitání.

Vztah , který byl v odvození použit, byl odvozen spolu se vztahem závislosti velikosti okamžitého zrychlení na čase.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička