NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Grafické metody statiky

Grafické metody skládání sil, rozklad sil, … jsou ve srovnání s početními metodami rychlejší, názornější, ale na druhé straně méně přesné. Proto je třeba dodržet při používání grafických metod určitou přesnost při kreslení schémat a příslušných obrazců.

Grafické metody vycházejí z platnosti tří axiomů statiky a je možné pomocí nich řešit dva základní typy úloh:

1.    nahrazení soustavy sil jedinou silou (tzv. výslednicí), která má na těleso stejný účinek, jako síly skládané;

2.    řešení rovnováhy sil (tj. včetně určování vazbových sil).


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička