NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Odraz a lom vlnění

Odraz vlnění i lom vlnění lze vysvětlit pomocí Huygensova principu.

Odraz vlnění a lom vlnění mají velmi důležitou roli v optice (odraz světla, lom světla). Jejich pochopení je ale názornější na mechanických příkladech.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička