NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Podélně se chvějící tyče

Rozkmitáme-li tyč podélně, šíří se v ní zvuk rychlostí, pro jejíž velikost je možné odvodit vztah , kde E je modul v tahu dané látky a hustota materiálu tyče. Výpočet frekvence je u podélně se chvějících tyčí složitější. Podélně chvějící se tyče se však v hudbě nepoužívají ze dvou příčin: pro obtížné rozechvívání tyčí a pro jejich příliš velkou délku, která by byla potřebná pro vznik tónů s výškami, které jsou obvyklé pro hudbu.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička