NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Regulace proudu a napětí potenciometrem

Potenciometrem lze regulovat napětí na spotřebiči (žárovce) od nulové hodnoty. Obvod (viz obr. 58) je kombinací sériového a paralelního spojení rezistorů. Celkový odpor potenciometru je a pro jednotlivé veličiny v obvodu platí: , a . Odtud je již možné určit odpor (vyřešením kvadratické rovnice) a tak zjistit nastavení potenciometru.

Uvedenému zapojení potenciometru se též říká dělič napětí, neboť rozděluje elektromotorické napětí zdroje na dvě části.

Obr. 58

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička