NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Ampérmetr

Ampérmetr se zapojuje do série se spotřebičem, u něhož chceme měřit procházející proud. Aby na ampérmetru vznikalo jen zanedbatelné napětí, musí být jeho odpor co nejmenší. Chceme-li z galvanometru udělat ampérmetr, je nutno zařídit, aby samotným galvanometrem procházel nejvýše proud . To znamená připojit ke galvanometru paralelně rezistor o odporu (obr. 63), který se nazývá bočník. Na galvanometru i bočníku je stejné napětí . Má-li být proudový rozsah ampérmetru , musí platit: . Po dosazení dostáváme . Odtud .

Obr. 63

Analogicky lze postupovat při zvětšování rozsahu již existujícího ampérmetru.

V praxi se často používají univerzální měřící přístroje, v nichž připojováním vhodného předřadného rezistoru či bočníku k jedinému galvanometru získáme voltmetr či ampérmetr s rozsahem, který právě potřebujeme. V digitálních měřících přístrojích je galvanometr s ručkou nahrazen integrovaným obvodem a displejem z kapalných krystalů.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička